Zakup i montaż urządzeń do zdalnego monitoringu przejść dla zwierząt


GDDKiA Oddział w Łodzi w dniu 10.09.2018 r. zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach której WFOŚIGW w Łodzi udzielił dofinansowania na realizację zadania: „Zakup i montaż urządzeń do zdalnego monitoringu przejść dla zwierząt” w kwocie 41 000 zł. Głównym celem zadania jest opracowanie danych zgromadzonych  z zamontowanych urządzeń do zdalnego monitoringu przejść dla zwierząt w postaci 20 sztuk fotopułapek, umożliwiających monitorowanie sposobu wykorzystania przejść przez zwierzęta w szczególności ssaki oraz określenie stopnia wykorzystania przejść przez zwierzęta (określenie gatunku, liczby przypadków przechodzenia), co pozwala na wstępne przeprowadzenie analiz i badań migracji zwierząt oraz zachowań zwierząt w obrębie badanych przejść.  Kolejnym celem jest określenie stopnia aktywności ludzi w obrębie poszczególnych przejść dla zwierząt. Kamery monitorujące – fotopułapki, zostały zamontowane na 13 przejściach dla zwierząt. Na wszystkich kamerach dotychczas rejestrowały się następujące gatunki zwierząt wolno żyjących:

 •  Zając (Lepus europaeus)
 •  Lis (Vulpes vulpes)
 •  Sarna (Capreolus capreolus)
 •  Daniel (Dama dama)
 •  Dzik (Sus scrofa)
 •  Jeleń (Cervus elaphus)
 •  Borsuk (Meles meles)
 •  Wydra (Lutra lutra)
 •  Kuna (Martes)
 •  Jenot (Nyctereutes procyonoides)

Poza gatunkami wolno żyjącymi, przejścia wykorzystywane były przez zwierzęta udomowione:

 •  Kot (Felis catus)
 •  Pies (Canis lupus familiaris)

Dwie z rejestracji dotyczyły gatunku wymienionego na liście gatunków objętych szczególnym zainteresowaniem (Dyrektywa Siedliskowa) - wydra.
W ramach zadania dokonano również zakupu 4 detektorów ultradźwiękowych.