A2 będzie szersza o dodatkowy pas

Ogłoszony został przetarg na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na poszerzenie autostrady A2  na odcinku granica województw łódzkiego/mazowieckiego   – węzeł Konotopa (bez węzła)  o dodatkowe pasy ruchu.Termin otwarcia ofert przypada na 01.02.2019r. Czas realizacji to 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na terenie woj. mazowieckiego na długości ok. 43 km.
Projektant wykorzysta pod dobudowę pasów ruchu szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady.
Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do granicy województwa mazowieckiego będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.
 
Generalny Pomiar Ruchu wykonany w 2015r. wskazuje, że na odcinku Wiskitki – Grodzisk Maz. natężenie wynosiło ~45 tys. pojazdów na dobę, na odcinku pomiędzy Grodziskiem Maz. a Pruszkowem wzrosło, bo osiągnęło ok. 57 tys. pojazdów na dobę, natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą ilość pojazdów sięgnęła ~75 tys. pojazdów na dobę. W 2017 roku wykonany został pomiar ruchu na odcinku pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Maz.., który wykazał 58 tys. pojazdów na dobę.
Jak widać natężenie ruchu wciąż rośnie, dlatego niezbędne jest przeanalizowanie możliwości poszerzenia autostrady a następnie wybudowanie dodatkowych pasów ruchu. To pozwoli na zwiększenie płynności a tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie również powodowała zwiększenie ruchu, dlatego też istotnym jest, aby jak najszybciej przygotować możliwość realizacji poszerzenia autostrady A2.