Remont DK8 na przejściu przez Marki - aktualizacja

Wykonawca przedstawił terminy zakończenia remontu: do 21.12.2018 r. ułożona zostanie warstwa wiążąca na DK 8 w Markach oraz wykonane oznakowanie poziome. Kierowcom zostaną udostępnione obie jezdnie (dwa pasy ruchu w każdym kierunku).Wykonawca planuje zawiesić roboty na okres zimowy w związku z powyższym prace związane z ułożeniem ostatniej warstwy (ścieralnej) jak i remontem obiektów inżynierskich na rzekach: Długiej i Czarnej zakończone zostaną wiosną 2019 r.