DK65 Mońki – Knyszyn. Nawierzchnia równa i mocna

Prawie 11 kilometrów równej „jak stół” nawierzchni, do tego dostosowanej do obciążenia 11,5 tony na oś – tak, po przebudowie, wygląda odcinek drogi krajowej nr 65 od Moniek do Knyszyna.Zadanie realizowane było w systemie „Projektuj i buduj” od września 2017 roku (podpisanie umowy) do 13 grudnia tego roku (odbiór robót). Za 14 mln. zł. (wartość kontraktu budowlanego) wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni dostosowując ją do standardów unijnych, czyli obciążenia 11,5 tony/oś, przy okazji uzyskując znakomitą równość.

 

Poza tym przebudowane zostało skrzyżowanie DK65 z drogą wojewódzką nr 671 w Knyszynie. Wzdłuż całego odcinka powstały też zatoki autobusowe, zjazdy, utwardzone pobocza, a także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

 

W ramach zadania wykonany został też fragment ścieżki rowerowej, której budowa będzie kontynuowana w ramach późniejszej realizacji „przejścia przez Mońki” – planowanej na przyszły, 2019 rok.

 

Zadanie wykonała firma Strabag spółka z o.o., a całość „pilotował” Wydział dróg białostockiego oddziału GDDKiA.