Pogadanka o bezpieczeństwie z przedszkolakami w Legnicy

W ramach akcji „Dolnośląskie Dni Bezpieczeństwa” w dniu 7.12.2018r. byliśmy w Przedszkolu Miejskim w Legnicy.Wspólnie z Policja i Strażą Pożarną odwiedziliśmy Przedszkole w Legnicy, aby zapoznać dzieci z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieci dowiedziały się jak poprawnie przechodzić przez pasy, jak ważne w okresie zimowym są odblaski, miały możliwość obejrzeć wóz strażacki oraz nauczyć się poprawnego przechodzenia przez pasy w towarzystwie Komisarza Lwa.

 

Dzieci szybko opanowały podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w nagrodę otrzymały odblaski.

 

Przypominamy, że okresie zimowym odblaski są bardzo ważnym elementem garderoby każdego użytkownika drogi.

 

Dziękujemy http://www.legnica.policja.gov.pl/pl/ oraz http://straz.legnica.eu/ za pomoc w realizacji pogadanki.