Dostosowujemy drogi do nośności 11,5 t/oś
GDDKiA na terenie województwa opolskiego utrzymuje i remontuje sieć dróg krajowych o łącznej długości 754,6 km. W ramach dostosowywania tych dróg do nośności 11,5 t/oś, GDDKiA zrealizowała oraz planuje zrealizować w najbliższym czasie w województwie opolskim szereg inwestycji.

GDDKiA  na terenie województwa opolskiego utrzymuje i remontuje sieć dróg krajowych o łącznej długości 754,6 km dróg.

W ramach dostosowywania tych dróg do nośności 11,5 t/oś, GDDKiA zrealizowała oraz planuje zrealizować w najbliższym czasie w województwie opolskim szereg inwestycji:

 

Odcinki dróg krajowych dostosowanych do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś w latach 2016-2018:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK45 w miejscowości Jełowa (skrzyżowania z ul. Wiejską) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK45 w miejscowości Praszka (budowa ronda)

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK46 w miejscowości Karczów (budowa ronda)

- Budowa obwodnicy Nysy w ciągu DK46 i DK41

- Rozbudowa DK43 na odcinku Jaworzno-Julianpol

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK45 w miejscowości Jełowa (skrzyżowania z ul. Nadleśną i Leśną) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

- Poprawa BRD na DK 94 w m. Skorogoszcz (przebudowa skrzyżowania z DW 458 do Lewin Brzeskiego)

Razem dostosowano ok. 21 km.

 

Autostrada A4 na terenie województwa opolskiego (łączna długość ponad 87 km) na całym tym odcinku dostosowana jest do nośności 11,5 t/oś.

Od roku 2013 trwają remonty nawierzchni (warstwy ścieralnej, a w razie konieczności warstwy wiążącej i podbudowy). Łącznie w latach 2016-2018 wyremontowano 58,9 km autostrady.

 

W 2019 roku uzyskamy kolejne kilometry dróg dostosowanych do 11,5 t/oś, co będzie wynikiem ukończenia inwestycji:

- Budowa obwodnicy Myśliny wciągu DK 46

- Rozbudowa DK 45 na odc. Reńska Wieś – Poborszów

- Rozbudowa DK 38 na odcinku Granica Państwa – Pietrowice

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 na odcinku Walidrogi - Nakło w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Razem ok. 14 km.

 

Inwestycje w trakcie realizacji:

- Budowa obwodnicy Niemodlina wciągu DK 46

- Budowa północnej obwodnicy  Kędzierzyna Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40

Razem ok. 26 km

 

Inwestycje w trakcie przetargu:

- Budowa Obwodnicy Olesna w ciągu DK 11

- Budowa obwodnicy Praszki w ciągu  DK 45 i 42

Razem ok. 38 km

  

Inwestycje, dla których jest przygotowywana dokumentacja:

- Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

- Rozbudowa DK 46 na odc. Nysa  - Pakosławice

- Rozbudowa DK 39  na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów

- Rozbudowa DK 40 w m. Głuchołazy

- Rozbudowa DK 41 w m. Wierzbięcice

- Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu DK 39

- Rozbudowa DK 45 na odc. Krapkowice - Rogów Opolski

- Rozbudowa DK 45 na odc. Jełowa  - Bierdzany

- Rozbudowa DK 45 na odc. Praszka – gr. woj. Opolskiego

- Rozbudowa DK 46 na odc. granica woj. - obwodnica Kamienicy - pocz. obw. Paczkowa

Razem ok. 100 km

 

Ponad 50 zadań jest na etapie opracowania lub uzgadniania Programów Inwestycji.