4 firmy złożyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy DK3 na odcinku Bolków-Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa.
Dziś nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy DK3 na odcinku Bolków-Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa.

Do przetargu zgłosiło się czterech wykonawców:

1. WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, oferta o wartości 9 943 800,82 zł brutto

2. Konsorcjum firm: RODEN Road Design Polska Sp. z o.o. z Warszawy/RODEN Mérnöki Iroda KFT. Z Budapesztu, oferta o wartości 5 554 065,00 zł brutto

3. MP MOSTY Sp. z o.o. z Krakowa, oferta o wartości 7 822 800,00 zł brutto

4. TPF Sp. z o.o. z Warszawy, oferta o wartości 4 528 997,76 zł brutto

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 166 730,40 PLN (brutto).

Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert.

 

W ramach dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK3 Bolków-Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa Wykonawca przygotuje: 

  • Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe dla obwodnicy Kaczorowa

                   a dla całości zadania: 

  • Uzyska Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach; 
  • Wykona Projekt Budowalny, Projekt Wykonawczy i Materiały Przetargowe; 
  • Uzyska Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji.

Celem inwestycji będzie rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków-Jelenia Góra wraz z podniesieniem nośności do 115kN/oś oraz budowa obwodnicy miejscowości Kaczorów.

Zadanie będzie obejmowało m.in:

• rozbudowę drogi do przekroju 2+1 w miejscach umożliwiających uzyskanie planowanego przekroju poza terenem zabudowy wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 kN/oś,

• budowę obwodnicy Kaczorowa,

• budowę dróg zbiorczych na odcinkach drogi o przekroju 2+1 do obsługi terenów sąsiadujących oraz dla pieszych i rowerzystów,

• przebudowę i rozbudowa skrzyżowań,

• budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych i zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie,

• przebudowę i rozbudowę obiektów inżynierskich,

• zabezpieczenie skarp i korekta łuków,

• przebudowę i budowę odwodnienia oraz oświetlenia drogi,

• wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego drogi krajowej nr 3 wraz z wyznaczeniem nowych przejść dla pieszych, budową zatok autobusowych oraz doposażeniem drogi w niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,

• budowę kanału technologicznego (rurociągu kablowego) wraz ze studniami kablowymi,

• przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

 

Planowane lata realizacji inwestycji – 2023-2025.