Przygotowani do zimowego utrzymania mazowieckich dróg krajowych

Jednym z podstawowych czynników zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego to przejezdne i odśnieżone drogi. GDDKiA monitoruje stan dróg krajowych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, co pozwala na szybką reakcję służb drogowych. Działaniami na drogach Mazowsza kieruje 14 Rejonów oraz 39 Obwodów Drogowych.GDDKiA Sezon 2018/2019 na Mazowszu

 

Długość sieci drogowej na Mazowszu wynosi 2 274 km (w rozwinięciu na jedną jezdnię 2 682 km).

Drogi krajowe będą utrzymywane w następujących standardach:

  • I – 648 km (tj. 28% sieci) - w tym 224 km dróg  klasy „S” i 63 km dróg klasy „A
  • II – 1561 km (tj. 69% sieci)
  • III - 65 km (tj. 3% sieci)

Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych przygotowanych jest 554  pojazdy, w tym 182 jednostek sprzętu do zwalczania gołoledzi oraz ok. 372 do odśnieżania.

Planowane zużycie m.in. soli drogowej wynosi ok. 59 tys. ton soli, 960 ton chlorku i ok. 6700 ton piasku.

Średnio na zimowe utrzymanie dróg wydatkowane jest ok. 65 mln zł rocznie.

 

Obwód Utrzymania Autostrady w Pruszkowie

Pojemność magazynu soli – ok. 8300 ton

Aktualna ilość sprzętu

  • A2: 26 jednostek (w tym: 8 pługo-solarek, 12 pługów, 1 wirnik, 1 równiarka, 2 ładowarki, 2 ciągniki)
  • POW- S2, S79, S8 Salomea – w. Opacz:18 jednostek (w tym: 6 pługosolarek, 8 pługów, 2 ładowarki, 2 nośniki uniwersalne z osprzętem (szczotka lub pług))
  • S8 - Konotopa - Marki: 26 jednostek (w tym: 12 pługosolarek, 11 pługów, 2 ładowarki, 2 ciągniki z osprzętem (szczotka lub pług).

Ilość km w rozbiciu na jedną jezdnię – ok. 89 km/187 km:

  • A2 – 44,77 km/99 km
  • S8 – 22,30 km/44,60 km
  • POW + S8 + S79 – 22,01 km/44 km

 

Informacje o warunkach ruchu po drogach krajowych 

 

W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.archiwum.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierowców”. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

 

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak np. posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg. Po pozyskaniu informacji o godzinie, w której rozpocznie się opad śniegu, w newralgicznych miejscach, czyli np. takich, w których występują szczególnie duże natężenia ruchu, służby drogowe wcześniej czekają na drodze gotowe do działania.

 

W celu zapewnienia realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem na najwyższym poziomie, rozbudowywany jest system monitoringu stanu dróg. Na najbliższy okres zimowy planowane jest uruchomienie ponad 200 kamer przesyłających obraz z dróg, a także doposażenie części punktów kamerowych o czujniki temperatury nawierzchni. Z wymienionych urządzeń, a także z 70 stacji meteorologicznych, otrzymywane będą – oprócz obrazu dróg – następujące dane:

-         pomiar temperatury i wilgotności powietrza,

-         pomiar temperatury nawierzchni,

-         pomiar siły i kierunku wiatru.

 

Kierowco – chcesz przejechać – przepuść

 

Zadaniem operatorów obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Urządzenia te są szerokie – niektóre zajmują cały pas drogi, oraz poruszają się wolno, z prędkością ok. 40 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę, bezpieczną i gwarantującą płynny ruch – dlatego warto je przepuścić. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia – niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

 

Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno operatorów, jak i innych użytkowników dróg. Znane są również zdarzenia, których zarówno sprawcami jak i ofiarami byli kierowcy chcący przejechać między płużącym pojazdami. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ułatwienie pracy sprzętu do odśnieżania dróg.