Dwiema jezdniami na S8 Przeszkoda-Paszków

Z początkiem grudnia zniknie większość utrudnień na budowanym odcinku drogi ekspresowej S8 pod Warszawą. Trwa wprowadzanie zmian w tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od węzła Paszków do granicy gminy Żabia Wola. Udostępniamy kierowcom obie jezdnie trasy głównej na odcinku o łącznej długości 13,1 km.

AKTUALIZACJA Zmiany w organizacji ruchu zakończono wprowadzać 30 listopada o godz. 21.GDDKiA 

Cały proces ma się zakończyć w nocy z 30 listopada na 1 grudnia br.  Funkcjonować będą węzły Siestrzeń i Młochów, a na węźle Nadarzyn uruchomiona będzie jedynie relacja w kierunku Wólki Kosowskiej (w prawo na kierunku z Wrocławia). Kierowcy będą mieli do dyspozycji obie jezdnie wchodzące w skład odcinka Przeszkoda – Paszków (11,6 km) oraz fragment kolejnego odcinka, Radziejowice – Przeszkoda, realizowanego przez drugiego wykonawcę (ok. 1,5 km). Na pozostałej części (8,4 km) kierowcy korzystają z jednej jezdni a na drugiej trwają prace związane z układaniem nawierzchni betonowej. Jeżeli warunki atmosferycznie będą sprzyjające (temperatury dodatnie) to planujemy jeszcze w tym roku udostępnić także ten odcinek.

 

Udostępnienie trasy głównej nie oznacza zakończenia inwestycji. Wykonawcy, zgodnie z zawartymi kontraktami będą realizować roboty poza trasą główną, m.in. układać nawierzchnię chodników i ścieżek rowerowych, budować drogi lokalne i docelowe zjazdy do nieruchomości oraz prowadzić prace przy humusowaniu i nasadzeniach zieleni.

 

Planowany termin zakończenia prac na odcinku Radziejowice – Przeszkoda (długość 9,9 km) to lipiec przyszłego roku. Wykonawcą jest Strabag Infrastruktura Południe, a wartość kontraktu to 306,9 mln zł. Umowę podpisaliśmy w lutym 2016 r. Odcinek Przeszkoda – Paszków (11,6 km) realizuje firma Intercor, wartość kontraktu to 436,65 mln zł. Umowę podpisaliśmy w czerwcu 2015 r. Za sprawą odkrytego podczas prac cmentarza w Nadarzynie, na którego przebadanie archeolodzy potrzebowali blisko 7 miesięcy, wydłużyliśmy czas ukończenia inwestycji do sierpnia przyszłego roku. To właśnie na tym odcinku udostępniamy obie jezdnie trasy głównej.​