Przejście przez Kolno – 1/3 robót wykonanych

Pól roku po rozpoczęciu przebudowy drogi krajowej nr 63 w Kolnie, został puszczony ruch na pierwszym z modernizowanych odcinków o długości około 200 metrów. Wprawdzie na jezdni brakuje jeszcze ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni, ale ta zostanie położona w przyszłym roku na cały modernizowanym odcinku - niemal 2,5 km.Przejście przez Kolno, to właściwie przebudowa głównej ulicy w mieście, która prowadzi przez zwartą zabudowę z bliskim usytuowaniem budynków przy granicy pasa drogowego. Zakres prac obejmuje więc nie tylko wybudowanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej - przystosowanej do obciążeń nawierzchni do 115 kN/oś, ale również przebudowę kolidującej podziemnej infrastruktury technicznej, chodników, zatok autobusowych i ścieżki rowerowej.

 

Roboty prowadzone są na całym modernizowanym odcinku. Ich zaawansowanie - po pół roku prac - szacowane jest na około 30 proc., przy czym najwięcej robót wykonano w zakresie przebudowy instalacji energetycznych, sanitarnych i teletechnicznych. Udało się też wybudować około 200 metrów jezdni, po której – mimo braku warstwy ścieralnej - odbywa się już ruch w obu kierunkach.

 

Zgodnie z umową - do 30 września przyszłego roku - „Przejście przez Kolno” ma być gotowe. Koszt inwestycji to 27 mln zł. Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Umowę z wykonawcą - Konsorcjum PBK Łomża – GDDKiA podpisała 17.02.2017. Po etapie projektowania, 18 maja inwestor przekazał plac budowy wykonawcy.