Rusza przebudowa skrzyżowania na DK91 w Warlubiu
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

• przebudowę skrzyżowania DK 91 z DW 214 i 217 (budowa ronda),

• budowę chodników i ścieżek rowerowych,

• budowę drogi dojazdowej wraz z placem do zawracania,

• budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia

• przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

• budowę wysp dzielących,

• rozbiórkę i budowę nowego oświetlenia ulicznego,

• przebudowy i zabezpieczenie kolizyjnych odcinków sieci uzbrojenia terenu (sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna),

• wycinkę kolidujących drzew i krzewów

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Koszt inwestycji to prawie 11 mln 380 tys. zł.

Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2019 roku