Rusza przebudowa DK 91 w Przechowie

30 listopada 2018 roku podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na przebudowę drogi krajowej nr 91 pod Świeciem. Inwestycja będzie jedną z głównych tras dojazdowych do drogi ekspresowej S5.W ramach inwestycji planowana jest m.in.: rozbiórka 270 metrów estakady i budowa nowej poszerzonej wraz z modernizacją całego układu dojazdowego. Po rozpoczęciu robót, najwięcej zmian kierowcy mogą spodziewać się na drodze 91 w kierunku istniejącej obwodnicy Świecia (przyszła droga S5).

Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę ponad 77 mln 600 tys zł brutto i zakończy się w połowie 2020 roku.

Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o.

 

Zakres inwestycji:

- rozbiórka estakady drogowej i wybudowanie nowego obiektu oraz rozbudowa układu drogowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drogi

- rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku ok. 2 km:

- likwidacja ruchu lokalnego z drogi krajowej poprzez budowę dodatkowych dróg dojazdowych

- budowa ronda na skrzyżowaniu łacznicy i ul. Bydgoskiej,

- budowa ekranów akustycznych,

- uporządkowanie odwodnienia drogi,

- budowa podziemnego przejścia dla pieszych

 

O postępach prac informować będziemy na bieżąco.