Postęp prac na budowie obwodnicy m. Myślina
Obecnie trwają roboty drogowe w zakresie budowy nasypów. Budowane są przyczółki obiektów mostowych. Trwają też prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Zadanie zakłada poprowadzenie obwodnicy po południowej stronie Myśliny (w ciągu drogi krajowej nr 46). Szerokość drogi będzie wynosiła 10 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz dwa pobocza po 1,5 m). W ramach prac powstaną trzy obiekty inżynierskie: wiadukt nad linią kolejową oraz dwa przejazdy gospodarcze nad drogami lokalnymi.