Remont DK8 na przejściu przez Marki – aktualne terminy

Trudności z zakończeniem remontu nie ustępują. Wykonawca ma problemy z brakiem wykwalifikowanych pracowników w tym do prac na obiektach mostowych, na rynku pojawiają się kłopoty z dostawami kruszyw do mas bitumicznych oraz warunki pogodowe są coraz mniej sprzyjające. Wykonawca jest zmuszony wyczekiwać okienek pogodowych umożliwiających układanie mas bitumicznych.20Zgodnie z ostatnią aktualizacją harmonogramu, Wykonawca podał następujące terminy:

 

1.  Odc. od ul. Dębowej– ul. Gajówka lub łącznik z DW631 do ul. Spacerowej w Słupnie (około km 476+000 do km 478+400) – ruch puszczony po obu jezdniach 10.10.2018

2.  Odc. stacja Orlen – mjr Billa (salon samochodowy)  (od km 472+200 do km 475+700) – ruch przełożony na jezdnię w kierunku Białegostoku 18.10.2018

3.  Odc. w. Marki – stacja Orlen (od km 468+900 do km 472+200) – planowane przełożenie ruchu na jezdnię w kierunku Białegostoku 21.11.2018

 

Szacowany termin zakończenia remontu w zakresie robót drogowych to 13.12.2018r,  natomiast prace związane z remontem obiektów inżynierskich na rzece Długiej i rzece Czarnej planuje się zakończyć wiosną 2019r.