Zakończył się pierwszy etap spotkań z mieszkańcami w sprawie budowy S11


Zakończył się cykl spotkań informacyjnych z udziałem przedstawicieli GDDKiA i firmy projektowej oraz władzami samorządowymi i mieszkańcami Gmin Baranów, Łęka Opatowska, Bolesławiec, Byczyna, Kluczbork oraz Lasowice Wielkie, na których przedstawione zostały wstępne warianty przebiegu „BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S11 KĘPNO – A1 NA ODCINKU KĘPNO – GRANICA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (Z WYŁĄCZENIEM OBWODNICY OLESNA)” na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obecnych było łącznie ponad 450 osób. Bardzo dziękujemy za tak liczny udział. Przeprowadzone konsultacje pomogą nam w weryfikacji ostatecznego przebiegu wariantu.