Węzeł Markowice - otwarty

16 listopada 2018 roku otworzyliśmy węzeł Markowice na istniejącej obwodnicy Inowrocławia. W ramach umowy wykonano łącznice, rondo i skrzyżowanie, które pozwalają zjechać z obwodnicy do Markowic i Bożejewic oraz wjechać na obwodnicę w kierunku południowym (Konin - Poznań).19 km obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15 i 25 została otwarta w lipcu 2017 roku. W ramach inwestycji wykonano m.in. budowę wschodniego obejścia miasta (droga krajowa GP), budowę węzłów drogowych (Latkowo, Jacewo i Tupadły), przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą, budowę przejść dla zwierząt, kanalizacji deszczowych oraz znaków, oświetlenia i ciągów pieszo-rowerowych. Trasa znacznie skraca czas przejazdu na trasie Toruń – Poznań/Konin.

 

Jeszcze przed otwarciem obwodnicy podpisano aneks do umowy na roboty uzupełniające, które zakładały realizację robót w miejscowości Markowice. Prace obejmowały roboty w zakresie skomunikowania miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia oraz z siedzibą gminy w Strzelnie.

Prace w tym miejscu poprzedzały liczne badania archeologiczne. Wśród znalezisk znalazły się m.in cmentarzysko szkieletowe związane z osadnictwem neolitycznym sprzed kilku tysięcy lat.

 

Po otwarciu węzła w Markowicach nadal realizowane są prace na II etapie budowy obwodnicy Inowrocławia tzw. łącznik.

Prace na tym prawie 5 km odcinku, zakończą się pod koniec 2019 roku.