Droga ekspresowa S3 Sulechów - Zielona Góra Północ


oddział: Zielona Góra

długość – 13,4 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2015 - 2017

wartość robót: 311 mln zł

 

GDDKiA

 

1. Etap zrealizowany:

01.09.2009 - wydanie decyzji środowiskowej

10.04.2015 - podpisanie umowy

10.04.2015 - rozpoczęcie budowy

20.10.2017 - oddanie do użytku (z wyjątkiem jednego z mostów na rz. Odrze gdzie realizacja planowana jest na 2019 r.).

 

 

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, na terenie gminy: Sulechów i Zielona Góra.

 

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S 2/2
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.5 m,
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

 • Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3.
 • Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.
 • Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.
 • Budowa obiektów inżynierskich,
 • Budowa przepustów drogowych.
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
 • Przebudowa kolidującej infrastruktury.
 • Przebudowa/rozbudowa węzłów: Sulechów, Zielona Góra Północ,
 • Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
 • Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

4. Obiekty inżynierskie:

 • Przejazd gospodarczy PG-1A w km 274+253,52 w ciągu drogi S3.
 • Istniejący wiadukt kolejowy WK-2 w km 275+229,92 w poprzek drogi S3 - do rozbiórki.
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-3 w km 275+421,13 w poprzek drogi S3.
 • Most przez rzekę Odrę MS-4A w km 276+143,74 w ciągu drogi S3.
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-5 w km 279+681,62 w poprzek drogi S3.
 • Istniejący most drogowy przez rzekę Zimna Woda MS-6 w km 280+362,22 w ciągu drogi S3.
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-7 w km 282+937,70 w poprzek drogi S3.
 • Przejazd gospodarczy PG-8A w km 285+618,36 w ciągu drogi S3.

5. MOP-y

 • Stożne kat. I

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejście górne dla zwierząt dużych oraz przejścia dla zwierząt średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.