III tura spotkań informacyjnych dotyczących przebiegu obwodnicy Pułtuska w ciągu DK 61

W związku z opracowywaną dokumentacją -  Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu DK 61 - GDDKiA Oddział w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na III turę spotkań informacyjnych z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa, w następujących terminach:Gmina Pokrzywnica

07 listopada 2018 r. godz. 13.00

Świetlica wiejska w Łubienicy

gm. Pokrzywnica

 

Gmina Pułtusk

07 listopada 2018r. godz. 16.00

Akademia Humanistyczna, aula „Zielona”

Ul. Ignacego Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk.

.

 

Materiały do pobrania na spotkania