Budowa drogi S-2/S-79 Puławska-Lotnisko-Marynarska rozpoczęta.


W środę 16 września 2009r. uroczyście rozpoczęto budowę 7,5 km drogi ekspresowej S-2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska wraz z łącznikiem lotniskowym do węzła Marynarska (S-79), co stanowi II etap zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi ekspresowej S-2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem  drogi ekspresowej S-79 węzeł Lotnisko – Marynarska.

Kontrakt zawarty z konsorcjum: TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o.o./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń / Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o., o wartości umownej 1.123 mln zł zostanie wykonany w ciągu 22 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając 3 miesięcznych okresów zimowych), czyli do 09.04.2012r.

Inwestycja zaprojektowana została przez biuro projektowe DHV Polska Sp. z o.o.
W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa dwóch jezdni po trzy pasy ruchu dla:
 - drogi ekspresowej S-79 (Trasa NS) od węzła „Marynarska”  do węzła „Lotnisko”.
 - drogi ekspresowej S-2 (Trasa POW) od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska”.

Budowa drogi umożliwi alternatywne, w stosunku do ul. Rzymowskiego i Marynarskiej, powiązanie południowych dzielnic Warszawy (Ochota, Ursynów, Piaseczno, Wawer) oraz ułatwi dojazd do Międzynarodowego portu lotniczego Okęcie im. Fryderyka Chopina.

W celu powiązania planowanej trasy z układem lokalnym zaprojektowano:
• 4 węzły drogowe:
- węzeł Puławska
- węzeł Lotnisko
- węzeł MPL Okęcie
- węzeł Marynarska
• sieć dróg serwisowych
• przepusty drogowe
• przebudowę i usunięcie kolizji (sieci trakcyjnej PKP, telekomunikacyjnych, energetycznych,
  instalacji wodno-kanalizacyjnej)
• budowę urządzeń odwadniających
• budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, separatorów, pasów zieleni
• przebudowę torowiska tramwajowego wraz z pętlą (ul. Marynarska)
• budowę kładki dla pieszych w rejonie węzła MPL Okęcie,
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• przebudowę ulic – Puławska, Taneczna, Poloneza, Oberka, Karnawał, Terleckiego, Kinetyczna, Wirażowa, Marynarska, Sasanki, Taśmowa zgodnie z decyzją lokalizacyjną w liniach rozgraniczających inwestycji.16.09.2009r.