Zmiana organizacji ruchu na ul. Wirażowej w Warszawie.
W ramach budowy drogi ekspresowej S-2 na odcinku Puławska-Lotnisko-Marynarska, dnia 04.01.2010r. o godz. 22.00 planowane jest zamknięcie jednojezdniowego odcinka ul. Wirażowej.


Ruch odbywał się będzie objazdem ulicami Żwirki i Wigury oraz Gordona Benetta. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością budowy obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wirażowej i potrwa do października 2010r.

29.12.2009r.