Konsultacje społeczne dotyczące przebiegu S-7 obwodnica Radomia.


W dniach 27, 28, 29 i 30 kwietnia 2009r. w gminach Wolanów, Jedlińsk, Zakrzew, Orońsko i Kowala powiatu radomskiego odbędą się konsultacje społeczne w sprawie przebiegu planowanej trasy ekspresowej S-7 na odcinku obwodnicy Radomia.
Spotkania mają na celu szczegółowe przedstawienie i omówienie przebiegu oraz rozwiązań planowanej drogi.

Harmonogram spotkań:
27.04.2009r. godz. 16:00 – gm. Wolanów
Szkoła Podstawowa w Sławnie

28.04.2009r. godz. 16:00 gm. Jedlińsk
Urząd Gminy Jedlińsk

29.04.2009r.
godz. 9:00 – m. Zakrzew
Urząd Gminy Zakrzew
godz. 15:00 – gm. Orońsko
Urząd Gminy Orońsko

30.04.2009r. godz. 16:00 – gm. Kowala
Szkoła Podstawowa w Młodocianie Mniejszym