Umowa na dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia - ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej - etap I odcinek węzeł Modlińska - węzeł Piłsudskiego w Markach


12.08.2009 r. podpisana została umowa na dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Modlińska” do węzła „Piłsudskiego” w Markach o długości 7,1 km, realizowanej jako I etap zadania inwestycyjnego „Dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej”.

Kontrakt zawarty z firmą: J&P – AVAX S.A., o wartości umownej 869 mln zł zostanie wykonany w ciągu 22 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając 3 miesięcznych okresów zimowych), czyli do 12.04.2012r.

Inwestycja zaprojektowana została przez biuro projektowe Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:
• 5 węzłów drogowych (Marywilska, Łabiszyńska, Nowo-Wincentego, Ikea, Piłsudskiego)
• sieć dróg zbiorczo-rozprowadzających
• ciągi piesze i rowerowe
• przepusty drogowe
• przebudowa i usunięcie kolizji (telekomunikacyjnych, energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej)
• budowa urządzeń odwadniających
• budowa urządzeń ochrony środowiska:
- ekrany pionowe o wys. 4,0-8,0m (na długości ok. 6,5km),
- ekrany zagięte o wys. 5,0-8,0m (na długości ok.3,3km) - od węzła Marywilska do ul. Św. Wincentego
- ekrany półtunelowe, o wys. ok.5m (na długości ok. 2,5km), od węzła Marywilska do węzła Łabiszyńska
- środki ochrony wód powierzchniowych i podziemnych (rowy trawiaste, separatory)
- pasy zieleni
• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Docelowo droga ekspresowa S-8 będzie posiadać dwie jezdnie, po 3 pasy ruchu każda, z 2,5m pasem awaryjnym, oraz pasem dzielącym od 2,5m do 5m. Jezdnie zbiorczo-rozprowadzające będą posiadały szerokość 7m, natomiast w miejscach włączeń do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną będą miały dodane pasy ruchu na wlotach lub zatoki dla autobusów na wylotach.
Nastąpi niezbędne ograniczenie dostępności do drogi ekspresowej z układu lokalnego. Obsługa terenów przyległych odbywać się będzie poprzez układ ulic powiązanych z trasą w węzłach oraz poprzez skrzyżowania z jezdniami zbiorczo-rozprowadzającymi.

Zgodnie z zawartą umową, wykonawca rozpocznie prace w ciągu 30 dni od daty jej podpisania.


12.08.2009r.