Ostateczna decyzja środowiskowa dla WOW.


Dnia 24 kwietnia br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu odwołań osób fizycznych, utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 października 2007r., znak WŚR.I.SM,EM/6613/1/80/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki” do węzła „Lubelska”.

Pozwala to na kontynuację prac projektowych, tj. opracowania koncepcji oraz materiałów do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (projekt budowlany, II raport o oddziaływaniu na środowisko, mapy podziałowe).
Zgodnie z harmonogramem wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planujemy złożyć w sierpniu 2010r. Realizacja robót planowana jest w latach 2011-2013.