Planowana zmiana organizacji ruchu na Trasie AK.
W ramach dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach, dnia 27.11.2009r.

o godz. 21.00 zamknięty zostanie zachodni odcinek ul. Modlińskiej (w kierunku ronda Starzyńskiego) w rejonie skrzyżowania z Trasą Toruńską.
Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wschodniej. Powyższe zamknięcie związane jest z koniecznością rozbiórki obiektu nad ul. Modlińską i potrwa 2 dni, czyli do godz. 4.00 dnia 30.11.1009r.


26.11.2009r