Uchylenie decyzji lokalizacyjnej dla budowy odcinka pozamiejskiego S7S8 Salomea-Wolica.


W dniu dzisiejszym (22.05.2009r) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa ze skarg: Aprica Sp. z o.o. i osób fizycznych na decyzję Ministra Budownictwa z dnia 29.09.2006r. w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej (nr zaskarżonego aktu: BP 7-025-26-611/06/735).

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję I Instancji – Wojewody Mazowieckiego z dnia 03.03.2006r. nr 340/06 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji: budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 i z przebudową infrastruktury technicznej – część I – odcinek zlokalizowany poza granicami m. st. Warszawy; zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości na potrzeby powyższej inwestycji; nadającej rygor natychmiastowej wykonalności.
Rozstrzygnięcie WSA jest nieprawomocne. Oczekujemy na doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.