19 km drogi ekspresowej S-8 Radzymin Wyszków oddane do użytkowania.bez tytułu.JPG
PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Dnia 31.07.2009r. (piątek) oddano do użytkowania 19 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S-8 Radzymin-Wyszków.

Umowa o wartość 458 mln zł współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, zawarta była z konsorcjum Bilfinger Berger Polska S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty- Łódź” S.A., na okres od 15.01.2007r do 15.07.2009r.
Nadzór inwestorski prowadzony był przez: Egis Route - Scetauroute S.A. Oddział w Polsce
Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma DHV Sp. z o.o

W ramach kontraktu wykonano niżej wymienione obiekty inżynierskie:
- węzły drogowe:
-Węzeł „Wola Rasztowska” (przejście DW 636 górą nad drogą ekspresową S8)
-Węzeł „Trojany” (przejście DP 28557 górą nad drogą ekspresową S8)
-Węzeł „Niegów” (przejście DP 28556 górą nad drogą ekspresową S8)
-Węzeł „Mostówka” (przejście DP 28562 górą nad drogą ekspresową S8)
- wiadukty drogowe:
- wiadukt nad torami PKP (włączenie do obwodnicy Radzymina w kierunku Warszawy)
- przejście drogi gminnej nr 3 oraz przejście ekologiczne dla zwierząt
- przejście drogi gminnej nr 6 górą
- przejście drogi gminnej nr 12 górą
- przejście drogi gminnej nr 15 górą
- most drogowy przez rzekę Fiszor o długości 17,20m
- 2 kładki dla pieszych w m. Trojany i Głuchy
- 2 wiadukty ekologiczne w m. Małopole i Gaj
- 4 przejścia ekologiczne pod drogą główną

Mając na uwadze, że wybudowana droga ekspresowa przecina istniejące połączenia lokalne do niektórych działek, wybudowano 54 km dróg dojazdowych połączonych z istniejącym układem drogowym zapewniając dojazd do każdego rejonu w sąsiedztwie inwestycji.

Wybudowane zostały ekrany akustyczne w miejscowościach Wola Rasztowska, Trojany, Głuchy, Niegów oraz Mostówka o łącznej długości 4,6 km.