Prace zabezpieczające na budowie wiaduktu w Legionowie.


W związku z uchyleniem przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na rozbudowę (przebudowę) drogi krajowej nr 61 Warszawa-Ostrołęka na odcinku przejścia przez legionowo od km 19+515 do km 20+390 wraz z przebudową infrastruktury technicznej, dnia 02.07.2009r. odbyła się kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na budowie, który wstrzymał prowadzenie robót budowlanych realizowanych na podstawie ww. pozwolenia Wojewody Mazowieckiego oraz ustalił wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń: zabezpieczyć tymczasowe ściany oporowe podtrzymujące dojazdy użytkowanego wiaduktu nasypem z gruntu zbrojonego poprzez nasunięcie konstrukcji stalowej wraz z płytą żelbetową ustroju niosącego wiaduktu południowego na docelowe podpory.


03.07.2009r.