Remont DK50 na terenie gminy Mszczonów

Rozpoczął się remont DK 50 na długości około 3,7 km odc. od końca obwodnicy Mszczonowa do m. Chudolipie (od km 127+380 do km 131+000) oraz odcinek pomiędzy rondem Keramzyt a rondem Grabce dł. ok. 1 km (od km 0+900 do km 1+900).Na obu odcinkach DK 50 prace będą polegały na sfrezowaniu i ułożeniu nowej nawierzchni. Dodatkowo na pierwszym, prawie 4 km odcinku wyremontowane zostaną zatoki autobusowe wraz z dojściami, natomiast na drugim, jednokilometrowym wymienione zostaną ścieki odwadniające.

 

W czasie prac ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany ręcznie. Po zakończeniu robót ruch będzie prowadzony całą szerokością jezdni.

Wartość remontu to prawie 4,5 mln złotych. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. Z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Przewidywany termin zakończenia remontu to połowa grudnia br.