Zmiana organizacji ruchu na Trasie AK.
W ramach dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach, dnia 06.11.2009r. o godz. 22:00 zamknięte zostaną dwa północne wiadukty w ciągu ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Marywilskiej do ul. Modlińskiej.

Powyższe zamknięcie związane jest z koniecznością wykonania rozbiórki oraz wybudowania nowych obiektów.
Planowany termin realizacji nowych wiaduktów – listopad 2010r.
Dotychczasowy ruch w kierunku centrum zostanie utrzymany na istniejących równoległych wiaduktach.
Relacje wjazdowe na trasę z ulic Marywilskiej oraz Wysockiego zostaną poprowadzone po istniejącej łącznicy obecnie obsługującej relację Trasa Toruńska – ul. Wysockiego.
Ruch komunikacji miejskiej zostanie przełożony na istniejący obiekt - tymczasowy most Syreny.
Ruch w kierunku Marek pozostanie utrzymany bez zmian.
W dniach 7-15.11.2009r. zamknięta zostanie pętla tramwajowa Żerań FSO. Tramwaje skierowane będą na trasy zastępcze oraz zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa.

05.11.2009r.