Otwarcie ofert na dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Modlińska w Warszawie węzeł Piłsudskiego w Markach.


W piątek 5 czerwca 2009r.odbyło się otwarcie ofert dla inwestycji polegającej na dostosowaniu Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. J. Piłsudskiego w Markach. Etap I: dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł „Modlińska” w Warszawie – węzeł „Piłsudskiego” w Markach.

Wykonawcy złożyli 9 ofert, gdzie najtańszą ofertą była: J&P Avax S.A.Grecja, na kwotę 868.961.806,31zł, najdroższą: Budimex Dromex S.A., na kwotę 1 266.009.276,46 zł.
Inwestor na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 1.571.366.296,42 zł.