Wznowienie robót na wiadukcie w Legionowie.


Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez GDDKiA, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 08.07.2009r. uchylił własną decyzję z dnia 27.05.2008r. i decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.01.2007r., w części zamierzenia inwestycyjnego, tj. wiaduktu północnego wraz z dojazdami zlokalizowanego w Legionowie i w tym zakresie umorzył postępowanie, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.01.2007r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę drogi krajowej nr 61 Warszawa-Ostrołęka na odc. przejścia przez Legionowo wraz z przebudową infrastruktury technicznej.
W związku z powyższym wznowione zostają roboty przy budowie wiaduktu w Legionowie wraz z dojazdami.13.07.2009r.