Ekspresowa obwodnica Płońska otwarta


Droga krajowa nr 7 przebudowana w celu dostosowania jej do parametrów trasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Płońska została otwarta w środę 3 czerwca 2009 r. Prawie pięciokilometrowa inwestycja o wartości 200 mln zł była finansowana z pieniędzy krajowych. Przebudowa trwała 1,5 roku. W ramach przebudowy, drogi nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na długości 4,7 km, przeprowadzone zostały następujące działania: - budowa lub przebudowa 3 węzłów - „Ciechanów” (Poczernin), „Płońsk” i „Siedlin”. - przebudowa odcinka drogi krajowej nr 50 na długości 0,27km, - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 632 łącznie z budowa nowego odcinka na długości 0,76 km, - budowa 6,64 km dróg dojazdowych zlokalizowanych najczęściej równolegle do drogi krajowej nr 7 po obu jej stronach, - budowa 7 obiektów inżynierskich, w tym: 5 wiaduktów i 2 mostów, - budowa 45 przepustów drogowych, - przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, - wykonanie urządzeń ochrony środowiska, w tym: budowa 5,8 km ekranów akustycznych, systemów odwodnienia drogi i ochrony wód oraz pasów zieleni izolacyjnej. Zmodernizowany odcinek jest częścią drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kraków – Chyżne (oznaczenie międzynarodowe E 77). Na objętym inwestycją fragmencie droga krajowa nr 7 przecina : - drogę krajową nr 50 Ciechanów-Wyszogród, - drogę wojewódzką nr 632 Płońsk-Pułtusk, - ulice: Podmiejską i 19-go Stycznia w Płońsku, - linię kolejową Nasielsk – Toruń Wschodni. Obwodnicę zaprojektował „Transprojekt” - Warszawa, wykonawcą było konsorcjum Teerag- Asdag z siedzibą w Wiedniu i Teerag- Asdag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a nadzór inwestorski pełniła firma Arcadis Sp. z o.o. – Warszawa. 03.06.2009