Pierwsza umowa na budowę S14 podpisana

Znamy wykonawcę pierwszego odcinka S14 - węzeł Lublinek - węzeł Teofilów.W siedzibie łódzkiego Oddziału GDDKiA w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano umowę na pierwszy z dwóch odcinków realizacyjnych drogi ekspresowej S14

 

Projekt i budowę I odcinka drogi ekspresowej S14: węzeł Lublinek - węzeł Teofilów o długości 12,2 km, będzie realizowało konsorcjum firm: Budimex - LIDER - Strabag - partner za kwotę blisko 561,8 mln złotych.

      

Całość obejmuje projekt i budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: zaprojektowane zostaną 3 węzły drogowe, wybudowanych będzie  ponad dwadzieścia obiektów inżynierskich -  wiaduktów, mostów, dużych i małych przejść dla zwierząt, przebudowane zostaną odcinki dróg istniejących w miejscach kolizji z drogą ekspresową, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zlikwidowane zostaną liczne kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną (taką jak: sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, urządzenia melioracyjne itp.)

 

- Realizacja drogi ekspresowej S14 to niesłychanie ważna i wyczekiwana od wielu lat inwestycja zarówno dla mieszkańców Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Pabianic, Zgierza i Konstantynowa Łódzkiego, jak też dla tysięcy kierowców, którzy dziś podróżując przez Polskę przejeżdżają przez centra tych miejscowości. Dzięki niej aglomeracja łódzka, która jest położona w ścisłym centrum kraju, już wkrótce uzyska jeszcze lepszy dostęp do wygodnej i bezpiecznej sieci dróg – powiedział  minister infrastruktury Andrzej Adamczyk-.

 

Budowa tego odcinka drogi ekspresowej S-14 jest niesłychanie ważna zarówno z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, jak i dla całego transportu krajowego. Pozwoli „domknąć” autostradowy „ring” wokół aglomeracji łódzkiej, co radyklanie poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także zdecydowanie pozwoli skrócić czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania. Będzie naturalną alternatywą do odcinka autostrady A1 na wysokości Łodzi, a także pozwoli sprawniej poruszać się po całej aglomeracji Łódzkiej, bez konieczności przejazdu przez centra miast. Nie ulega także wątpliwości, że trasa będzie ogromną siłą napędową dla rozwoju gmin i miast skupionych przy zachodniej ścianie aglomeracji łódzkiej.

 

Termin wykonania prac wynosi 32 miesiące (bez okresów zimowych) od chwili podpisania umowy