Porozumienie w sprawie koordynacji działań przy realizowanych inwestycjach przez GDDKiA oraz ZMID.
Dnia 31 grudnia 2009r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy miastem stołecznym Warszawa – Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,

określające zasady realizacji robót przez wykonawców na obszarze budowy ul. 17-go Stycznia – Cybernetyki oraz drogi ekspresowej S-79 na odcinku Marynarska – MPL Okęcie. Celem zawartego porozumienia jest ujednolicenie zasad wzajemnej współpracy na poszczególnych etapach budowy, co pozwoli na terminowe zrealizowanie powyższych przedsięwzięć. 31.12.2009r.