Za dwa lata pojedziemy obwodnicą Serocka.


20 sierpnia 2009r. (czwartek) symbolicznym wbiciem łopaty dokonanym przez Ministra Infrastruktury, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewodę Mazowieckiego, władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawiciela wykonawcy firmy Skanska S.A. oraz Dyrektora Oddziału w Warszawie GDDKiA, rozpoczęto budowę obwodnicy miasta Serock.

Dwujezdniową obwodnicę Serocka długości 7 km o parametrach drogi GP (ruch główny przyspieszony) o ograniczonej dostępności, skrzyżowaniach bezkolizyjnych, przebudowie układu lokalnego oraz budowie dróg równoległych wykonuje Skanska S.A.
Kontrakt o wartości umownej 139 mln zł, realizowany jest w okresie od 04.08.2009 do 04.08.2011r.

Inwestycja zaprojektowana została przez biuro projektowe Mosty-Katowice Sp. Z o.o.

W ramach budowy obwodnicy Serocka wykonane zostanie m.in:
- budowę odcinka dr. nr 62 od węzła „Wierzbica” do m. Wierzbica
- budowa węzła „Wojsk Łączności”, w miejscu połączenia drogi powiatowej 01108 z
  obwodnicą,
- budowa węzła „Serock” w miejscu połączenia obwodnicy z drogą krajową nr 62,
- budowa węzła „Wierzbica” w miejscu połączenia obwodnicy z drogą krajową nr 62,
- budowa przejazdów wzdłuż ul. Polnej, ul. Nasielskiej oraz dróg gminnych
- budowa około 9,2 km dróg dojazdowych,
- przełożenie i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowa urządzeń ochrony środowiska (1250m ekranów akustycznych, przepustów,
 zbiorników odparowujących, urządzeń podczyszczających)


20.08.2009r.