Mazowieckie drogi krajowe należycie utrzymane

Zgodnie z informacją otrzymaną od urzędu skarbowego, GDDKiA informuje, że zajęta została wierzytelność jednej ze spółek utrzymujących odcinki dróg na Mazowszu. Sprawa dotyczy firmy Autostrada Mazowiecka, która odpowiadającej za utrzymanie S2 Konotopa - Puławska i S79 Lotnisko - Marynarska. Umowa na świadczenie usług kończy się w listopadzie 2019 r.Pomimo tego faktu informujemy, że obecnie wszystkie mazowieckie drogi krajowe są utrzymywane na odpowiednim poziomie i nie występuje zagrożenie braku możliwości utrzymania jakiejkolwiek drogi na trenie województwa mazowieckiego.

Dla wyjaśnienia - autostradę A2 utrzymuje konsorcjum firm Planeta, Wardex i Podkowa. Termin zakończenia umowy mija w listopadzie br.

Pozostałe drogi na terenie zarządzanym przez Rejon w Ożarowie Mazowieckim (S8; DK7;DK50; DK79 i DK92) utrzymuje firma PRDM Piotrków Trybunalski. Umowa obowiązuje od kwietnia br. i została zawarta na nowych zasadach, z jednolitą stawką VAT.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe które wyłoni wykonawcę na cały węzeł warszawski, łącznie z odcinkami utrzymywanymi obecnie przez Autostradę Mazowiecką. Wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę lecz wpłynęły odwołania które rozpatrzy Krajowa Izba Odwoławcza. Rozprawę wyznaczono na 4.10.2018 r. Po decyzji KIO będziemy mogli podpisać umowę z nowym wykonawcą, który będzie mógł rozpocząć utrzymanie na całym węźle warszawskim.

Wszystkie aktualne umowy na utrzymanie podpisane są na nowych zasadach z jedną stawką 23% VAT. W tym roku zawarliśmy kontrakty z nowymi firmami:

  • Aldim
  • Szabłowski – dwa kontrakty
  • PRDM Piotrków Trybunalski
  • GNOM
  • Urbanowski
  • PRDM Mińsk Mazowiecki
  • ROSA
  • Wardex – dwa kontrakty
  • MIKST Siedlce
  • PRID Grójec

Wykazana różnorodność wykonawców pozwala zapewnić nam stabilną realizację robót utrzymaniowych na w całym Mazowszu, szczególnie w perspektywie zbliżającej się zimy.