Zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na budowę trasy S-8 gr. woj. Mazowieckiego-Radziejowice.


Zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego dla inwestycji polegającej na:
rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice.

Etap I: Budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 8 na przecięciu z ul. Skierniewicką  w km 413+619,94.
Etap II: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica
  województwa mazowieckiego – Radziejowice (bez węzła) od km 408+753 do km 418+400.
Etap III: Budowa węzła drogowego w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km
            419+050.
Etap IV: Budowa węzła drogowego w Adamowiczach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km
            409+588.

1. DRAGADOS S.A. - Hiszpania
2. Konsorcjum firm: Mota-Engil Polska S.A. / Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A.
    Portugalia
3. Konsorcjum firm: PBG S.A./ APRIVIA S.A. / HYDROBUDOWA POLSKA S.A./ SIAC
   CONSTRUCTION LTD DOLCAIN HOUSE MONASTERY ROAD CLONDALKIN Irlandia
4. Konsorcjum firm:STRABAG Sp. z o. o./ HERMANN KIRCHNER  Polska Sp. z o. o./
    HERMANN KIRCHNER  Bauunternehmung GmbH, Niemcy
5. BUDIMEX  DROMEX S.A.
6. Konsorcjum firm:EUROVIA POLSKA S.A./ EUROVIA CS, a.s.,Czechy
7. BILFINGER BERGER POLSKA S.A.
8. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o./
    Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S. A./ Przedsiębiorstwo Usług
    Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o.
9. Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL – AQUA” S.A./ Budownictwo
    Drogowe  „ALTKOM” Sp.  z o. o., Donieck
10. Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S. A./ ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.,
     Hiszpania
11. Konsorcjum firm: ALPINE Bau GMbH, Austria/  ERBUD S.A.
12. Konsorcjum firm: KARMAR S.A./ DTP TERRASSEMENT S.A., Francja/ WARBUD S. A.
13. Konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A./  Doprastav a.s.,Słowacja
14. J&P-AVAX S.A., Grecja
15. Skanska S.A.
16. Konsorcjum firm: TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o. o./ TEERAG-ASDAG
     Aktiengesellschaft , Wiedeń/ PORR TECHNOBAU und UMWELT Aktiengesellschaft,
     Wiedeń
17. Konsorcjum firm: JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. Niemcy/ MSF –
     MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS S.A., Portugal/ MSF Polska
     Sp. z o. o./ Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “IMB” Podbeskidzie” Sp. z o. o.
18. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Mińsk
     Mazowiecki/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A./ Przedsiębiorstwo
     Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY Sp. z o.o.