Regionalny Projekt Wdrożeniowy - KSZR na sieci TEN-T Etap 1


Wstępne ogłoszenie informacyjne

nr 2018/S 189 - 427130 z dnia 02.10.2018 r. na Regionalny Projekt Wdrożeniowy Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1

 

Załącznik