Dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA powołany.
Z dniem 02.12.2009r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki powołał na stanowisko Dyrektora Oddziału w Warszawie panią Elżbietę Brenda.

Pani Elżbieta Brenda pracuje w drogownictwie od 1986r. Ostatnio obejmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Dróg Oddziału w Warszawie GDDKiA. Z wykształcenia jest mgr inż. budowy dróg i mostów i mgr zarządzania. 03.12.2009r.