Rozprawa administracyjna przed wydaniem pozwolenia na budowę dla budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia-ul. Piłsudskiego w Markach


Dnia 26.03.2009r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia-ul. Piłsudskiego w Markach.

Zgromadzonych na Sali przywitał Wicewojewoda Dariusz Piątek.

Rozprawę poprowadził Pan Robert Mościcki Dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW w Warszawie. Przypomniał przebieg postępowania administracyjnego oraz omówił zasady przebiegu spotkania, wskazując, że ta rozprawa jest ostatnim etapem przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego odcinka.

Projektanci z firmy Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, która dotyczyła aspektów środowiskowych (m.in. ekranów akustycznych), natężenia ruchu a także obsługi komunikacyjnej przyległego terenu.
Odpowiedzi na powyższe kwestie udzielili projektanci.

Rozprawę zakończono odczytaniem i podpisaniem protokołu.