Spotkanie z mieszkańcami Szydłowca-03.04.2009r.


W dniu 3 kwietnia 2009 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się spotkanie z przeciwnikami przebudowy dzisiejszej obwodnicy miasta do parametrów drogi ekspresowej. Celem spotkania było przedstawienie mieszkańcom rozwiązań projektowych przebiegu planowanej drogi S-7 na odcinku od Radomia do granicy województwa mazowieckiego.

Otwierając spotkanie Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki powiedział, że zostało ono organizowane po to, by poszerzyć posiadaną wiedzę mieszkańców Szydłowca na temat przebiegu drogi i rozwiązań technicznych proponowanych przez GDDKiA, a także porozmawiać na temat szczegółów tego projektu.

Prezentację inwestora rozpoczął Wojciech Dąbrowski, dyrektor warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który podkreślił, że prezentowany przebieg trasy został zatwierdzony decyzją środowiskową Wojewody Mazowieckiego.

Po filmie rozpoczęła się dyskusja. Na pytania zebranych odpowiadał dyrektor Dąbrowski oraz projektanci z firmy Tebodin SAP-Projekt, która jest odpowiedzialna za projekt techniczny planowanej drogi ekspresowej.

Zebrani pytali o szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące powiązania drogi z konkretnymi ulicami miasta, lokalizacji wiaduktów, ilość wyburzeń domostw, przebiegu dróg serwisowych, uciążliwości podczas budowy drogi, uwarunkowań środowiskowych takich jak hałas, ochrona powietrza, ochrona stacji uzdatniania wody. Spotkanie trwało około 3 godzin.

Piątkowe spotkanie było kolejnym w cyklu wydarzeń organizowanych we współpracy Wojewody Mazowieckiego, władz lokalnych oraz GDDKiA. Kolejne spotkania odbędą się w Orońsku (15 kwietnia), Szydłowcu (16 kwietnia) i Jastrzębiu (17 kwietnia).