Wyrok NSA w sprawie S7/S8 Salomea-Wolica.


Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargi na decyzję lokalizacyjną drogi ekspresowej S7/S8 na odcinku Salomea-Wolica. NSA przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Rozprawa odbyła się we wtorek 20 stycznia 2009 r. Obecnie GDDKiA oczekuje na uzasadnienie wyroku.