Pozwolenie na budowę dla I odcinka przejścia przez Legionowo na DK 61 wydane.
Dziś 23.10.2009r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 61 na odcinku przejścia przez Legionowo (odcinek I).

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku przejścia przez Legionowo odc. I od km. od km 21+498,70 do km 22+873 (stary km: od 18+140,70 do km 19+515) w zakresie obejmującym odcinek drogi krajowej od granicy z Jabłonną do występowania równoległych do wiaduktu nad torami PKP dróg dojazdowych odc. II.
Planowany do rozbudowy odcinek DK 61 jest częścią przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 61 od granicy z Jabłonną do Michałowa-Reginowa.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Legionowo, powiat legionowski, w województwie mazowieckim i dotyczy drogi krajowej nr 61 na odległości 1374,3m oraz wlotów dróg bocznych.
Cześć robót związanych z przebudową kolidującego uzbrojenia znajduje się na przyległym terenie gminy Jabłonna.
Odcinek stanowi fragment przejścia drogi krajowej nr 61 przez Legionowo i znajduje się w całości w terenie zabudowanym.
Zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko zaprojektowano 1926 m ekranów 696m str lewa i 1230 str prawa, wys 4-6,5m.

Parametry techniczne:
klasa G
prędkość proj 60 km/h
przekrój 2x2
szerokość pasa ruchu 3,5 m na wprost; 3,0m dla skrętów
kategoria ruchu KR5
obustronny chodnik 2m
ścieżka rowerowa 2m po północno-zachodniej stronie drogi


Koszt inwestycji: 58,4 mln. zł

Lata realizacji: 02.2010r – 06.2011r.