Planowana zmiana organizacji ruchu na Trasie AK.
W ramach dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach, dnia 04.12.2009r. o godz. 21.00 zamknięty zostanie odcinek jezdni wschodniej ul. Modlińskiej (w kierunku Białołęki) w rejonie skrzyżowania z Trasą Toruńską.

Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni zachodniej. Powyższe zamknięcie związane jest z koniecznością rozbiórki obiektu nad ul. Modlińską i potrwa do godz. 4.00 dnia 07.12.2009r. 03.11.2009r.