Otwarcie ofert na budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego.


W dniu dzisiejszym (08.05.2009r.) odbyło się otwarcie ofert dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady  w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku węzeł Choszczówka – węzeł Ryczołek.

Najtańszą ofertę złożyło Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 38/40 na kwotę 567 411 584,58   zł,


najdroższą: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL – AQUA” S.A. /
VEGYEPSZER Building and Assembling Private Company Limited by Shares, Budapest
, na kwotę 781 771 756,73  zł.

Lista złożonych ofert - zobacz