Posiedzenie ZOPI w sprawie rozbudowy DK 62 Wyszogród - Serock.


Dziś (21.04.2009r) w siedzibie Oddziału w Warszawie GDDKiA odbyło się powtórne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału, odnośnie rozbudowy drogi krajowej nr 62 do parametrów trasy GP na odcinku Wyszogród-Serock.
Na spotkaniu ponownie zostały rozpatrzone dotychczasowe warianty przebiegu trasy, w tym wariant IV przechodzący przez m. Kroczewo, oznaczany jako „społeczny”, oraz dodatkowy wariant obejścia m. Pomiechówek i zabudowy m. Kikoły.