Porozumienie z w sprawie zasad budowy węzła łączącego nowy przebieg drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7.


Dnia 20.04.2009r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Województwem Mazowieckim i Wojewodą Mazowieckim w sprawie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy budowie węzła drogowego umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 z drogą krajową nr 7.

W ramach przyjętych zobowiązań dla powyższego przedsięwzięcia przyjęto między innymi, że:

1) Województwo Mazowieckie opracuje dokumentację projektową, która umożliwi uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721, będącego obwodnicą Lesznowoli i Magdalenki, co najmniej na odcinku od projektowanego węzła drogi ekspresowej S-7 (prowadzonej nowym przebiegiem) w Lesznowoli do węzła z drogą krajową nr 7.
2) GDDKiA sfinansuje oraz wybuduje węzeł drogowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 z drogą krajową nr 7 oraz będzie realizowała do czasu ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721, budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z łącznikiem z drogą krajową nr 7 wg posiadanego projektu budowlanego.