Remont DK 50 od mostu w Wyszogrodzie do m. Kamion

Od 10 września br. GDDKiA  rozpoczyna remont DK 50 na długości ok. 500 m, odcinek od mostu w Wyszogrodzie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 575 w Kamionie.Prace będą polegały na rozbiórce istniejącej konstrukcji, wymianie podbudowy oraz ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych wraz z pracami brukarskimi (wymiana ścieków odwadniających). Dzięki temu wzmocniona zostanie cała konstrukcja tego odcinka.

Wartość remontu to prawie 2 mln złotych. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. Z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

W czasie prac ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany ręcznie. W porze nocnej ruch wahadłowy będzie sterowany przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

 

Przewidywany termin zakończenia remontu to koniec października br.