Planowana zmiana organizacji ruchu na Trasie AK.
W ramach dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach, dnia 07.12.2009r. o godz. 4.00 wyłączony z ruchu zostanie zewnętrzny pas jezdni wschodniej ul. Modlińskiej (w kierunku Białołęki) w rejonie skrzyżowania z Trasą Toruńską.

W kierunku Białołęki kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu. Przeciwny kierunek (do ronda Starzyńskiego) pozostaje bez zmian. Powyższe zamknięcie związane jest z koniecznością rozbiórki obiektu nad ul. Modlińską i potrwa do godz. 22.00 dnia 12.12.2009r. 04.11.2009r.