Spotkania w sprawie budowy S7/S8 Salomea-Wolica.


W dniach 5 i 6 maja br. odbędą się spotkania dotyczące zamierzeń inwestycyjnych: GDDKiA  w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z droga krajową nr 7 oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odnośnie zadania polegającego na budowie obwodnicy Lesznowoli i Magdalenki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721.

Celem spotkań będzie zaprezentowanie możliwości realizacji powyższych przedsięwzięć ściśle ze sobą powiązanych oraz których realizacja wymaga skoordynowania.

W spotkaniu wezmą udział: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.


Harmonogram spotkań:

5 maja 2009r. godz. 17.00
Urząd Gminy Lesznowola
Ul. Gminnej Rady Narodowej 60

6 maja 2009r. godz. 17.00
Urząd Gminy Raszyn
Szkoła Podstawowa w Sękocinie
Ul. Wierzbowa 5